מי צודק

Нет, только “умеренные правые” – такие. Настоящие правые понимают, что нет сосуществования народов в одном государстве, которое каждый их них считает своим, что демографическая угроза не менее опасна, чем военная, что каждое крупное меньшинство старается стать большинством, что только разделение между народами с помощью поощрения эмиграции может обеспечить устойчивый, справедливый и равноправный мир.
Тема на форуме

לא, רק “הימין המתון” הוא כזה. הימין האמיתי מבין שאין דו קיום בין עמים באותה מדינה שכל אחד מהם מחשיב לשלו, שאיום דמוגרפי לא פחות חמור מהצבאי, שכל מיעוט משמעותי פועל להפוך לרוב, שרק הפרדה בין עמים ע”י עידוד הגירה של מיעוטים למדינותיהם יכולה להבטיח שלום יציב, צודק ושוויוני.
בפורום
Хотите прочитать освещение каких-нибудь событий в Израиле? Оставляйте комментарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можешь поспорить, написать лучше, поделиться наболевшим, раскрыть другую тему? Записывайся и участвуй!