נתוני אמת

לשם שינוי
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

עדכון מעניין וחיובי של Yoram Ettinger על השיפור במגמות הדמוגרפיות בארץ. חשיפת הרמאויות הפרימיטיביות של כנופיית רמאללה ואיך הממסד הישראלי קונה את הסחורה המפוקפקת הזו ביניים עצומות.
יורם אטינגר היה סגן שגריר בארה"ב, ומאז 2004 הוא עוקב אחרי המגמות הדמוגרפיות בארץ, והוא זה שחשף שהרש"פ והדמוגרפים השמאלנים בארץ בעקבותיה סופרים את ערביי ירושלים פעמיים - פעם ביו"ש ופעם בתוך הקו הירוק, הוא חשף את העובדות והמספרים של ההגירה הערבית העצומה והשינוי הדרמטי במגמות הילודה.
אז הנה עדכון 2022:
המציאות הדמוגרפית מערבית לירדן
ב-2022 בניגוד לתובנה המקובלת, ישראל אינה מאויימת על ידי "פצצת זמן דמוגרפית ערבית" בשטח המשולב של יו"ש ו"הקו הירוק", אלא מאופיינת על ידי תנופה דמוגרפית יהודית של שיעור פריון ומאזן הגירה.
ב-2022 הממסד הישראלי ממשיך להדהד את הנתונים הדמוגרפים של הרשות הפלסטינית ללא בדיקת-נאותות, תוך התעלמות מניפוח מלאכותי של 50% בנתונים הפלסטינים) נא ראה בהמשך).
ב-2022 ישראל היא המדינה המערבית היחידה הנהנית משיעור פריון גבוה-יחסית (מספר לידות לאישה), התורם להמשך הצמיחה הכלכלית ללא יבוא משמעותי של כח-עבודה זר, ומרחיב את מאגר כח האדם החיוני לביטחון המדינה.
ב-2022 בניגוד לתחזיות הממסד הסטטיסטי והדמוגרפי הישראלי מאז שנות ה-40', שיעור הפריון היהודי בישראל עולה - לראשונה – על שיעור הפריון הערבי-מוסלמי בישראל. שיעור הפריון היהודי גבוה משיעורי הפריון של המדינות המוסלמיות חוץ ממדינות התת-סהרה, תימן, עיראק ומצרים.
ב-2022 ישראל עומדת בפני פוטנציאל עלייה של כ-500,000 יהודים מאוקראינה, רוסיה, מדינות נוספות בברה"מ לשעבר, צרפת, בריטניה, גרמניה, ארגנטינה וארה"ב, שמימושו מחייב מעבר למדיניות עלייה פרו-אקטיבית ובראש סדר העדיפויות הלאומי.
ב-2022 נמשכת מגמת ההתמערבות של הדמוגרפיה הערבית כפועל יוצא של מודרניזציה, מעבר מהכפר אל העיר, שידרוג מעמד האישה, השתלבות האישה בלימודים גבוהים ושימוש גובר באמצעי-מניעה.
ב-2022 נמשך (מאז 1995) המומנטום הדמוגרפי היהודי, במיוחד במגזר החילוני, במקביל לירידה מתונה מאד בשיעור הפריון החרדי.
תנופה הדמוגרפית היהודית
*מספר הלידות היהודיות בישראל ב-2021 (141,250) היה גבוה ב-76% ממספר הלידות ב-1995 (80,400), בעוד מספר הלידות הערביות (43,806) היה גבוה ב-20% מלידות 1995 (36,500), כפי שפורסם ב"ירחון מרץ 2022" של הלמ"ס.
*ב-2021 היה מספר הלידות היהודיות 76% מסך הלידות בישראל בהשוואה ל-69% ב-1995.
*שיעור הפריון היהודי-חילוני גדל מאז 1995.
*נשות ישראל שניות לאיסלנד בהצטרפות לשוק העבודה, ומפגינות התאמה-חיובית נדירה בין שיעור הפריון מחד לבין רמת העיור, חינוך, רמת הכנסה וגיל הנשואין מאידך.
*ב-1969 היה שיעור הפריון הערבי גבוה ב-6 לידות משיעור הפריון היהודי. ב-2015 נעלם הפער – 3.13 לידות לאישה היהודיה והערביה, ומאז שיעור הפריון היהודי גבוה מהערבי. ב-2020 שיעור הפריון היהודי היה 3 לידות לאישה (3.27 כאשר בני הזוג הם ילידי הארץ), לעומת שיעור פריון ערבי של 2.82 ושיעור פריון ערבי-מוסלמי של 2.99. שיעור הפריון הממוצע ב-OECD הוא 1.61.
*הגידול בשיעור הפריון היהודי נובע מרמה גבוהה-יחסית של אופטימיות, פטריוטיות, זיקה לשורשים, אחריות קהילתית, תחושת-ספר (אתגר ביטחוני), יחס חיובי מסורתי לגידול ילדים וצמצום היקף ההפלות.
*ב-2021 היו 43,879 פטירות יהודיות בהשוואה ל-31,575 ב-1996 (כאשר היקף האוכלוסין כמעט הוכפל!) – מאפיין מגמה של אוכלוסייה צעירה יותר. ב-2021 היו 6,751 פטירות ערביות בהשוואה ל-3,089 ב-1996 – מאפיין מגמת הזדקנות.
*תוחלת החיים של ערביי ישראל (גברים – 78 ו-נשים – 82) דומה ארה"ב וגבוהה ממדינות ערב.
*ב-2021 היה מספר הפטירות היהודיות 31% ממספר הלידות היהודיות בהשוואה ל-40% ב-1995 – מאפיין מגמה של אוכלוסייה צעירה יותר. ב-2021 היה מספר הפטירות הערביות 15% ממספר הלידות הערביות בהשוואה ל-8% ב-1995 – מאפיין מגמת הזדקנות.
*מאז 1995 מתרחבת התשתית הצעירה של האוכלוסייה היהודית בישראל, המעניקה בסיס להמשך התנופה הדמוגרפית (לפחות) בדור הקרוב.
*התנופה הדמוגרפית היהודית מתוגברת גם על ידי מאזן הגירה חיובי הכולל עלייה שנתית וצמצום של היקף ה"ירידה": מתוספת של 14,200 "יורדים" ב-1990 לתוספת שנתית של כ-7,000 בשנים האחרונות (במקביל להכפלת האוכלוסייה מ-1990!).
*שידרוג העלייה בסדר העדיפויות הלאומי ומעבר למדיניות עלייה פרו-אקטיבית יעניקו לישראל פוטנציאל צמיחה דומה לזה של גל העלייה מברה"מ.
התמערבות הדמוגרפיה הערבית
*500,000 תושבי חוץ (רובם מיו"ש), השוהים מחוץ לאזור למעלה משנה כלולים במפקד האוכלוסין הפלסטיני, בניגוד לנוהל המקובל העולם, הגורע ממפקד האוכלוסין תושבים השוהים מחוץ למדינת-הבית למעלה משנה. מספרם היה 325,000 במפקד האוכלוסין של 1997 (לפי הלמ"ס הפלסטיני), גדל ל-400,000 ב-2005 (לפי וועדת הבחירות הפלסטינית), ומתרחב מדי יום בגין לידות.
*350,000 ערביי ירושלים הם בעלי ת.ז. ישראלית ונספרים פעמיים – ע"י ישראל וע"י הרשות הפלסטינית. מספרם גדל מדי יום עקב לידות.
*למעלה מ-150,000 ערביי יו"ש (במיוחד) ועזה נשואים לערביי ישראל, הפכו לתושבי-קבע או לאזרחים, ונספרים פעמיים ע"י ישראל וע"י הרשות הפלסטינית.
*378,000 ערבים שהיגרו מיו"ש מאז מפקד האוכלוסין של 1997 לא נוכו ממפקד האוכלוסין הפלסטיני, המתעלם ממאזן ההגירה השלילי (יציאות עולות על היקף כניסות) של כ-20,000 לשנה בשנים האחרונות. רוב המהגרים הם צעירים. מאזן הגירה שלילי מאפיין את יו"ש, לפחות, מאז הסיפוח הירדני של אפריל 1950. לדוגמא, 28,000 ב-2021, 26,357 ב-2019, 15,173 ב-2017 ו-16,393 ב-2015 לפי תיעוד שוטף של "רשות האוכלוסין וההגירה".
*32% ניפוח מלאכותי של נתוני-לידה ע"י הרשות הפלסטינית תועדו ב-2006 ע"י דו"ח "הבנק העולמי" (עמ' 8 סעיף 6), כאשר הרשות הפלסטינית טענה לגידול של 8% במספר הלידות, אך "הבנק העולמי" תיעד צמצום של 24%.
*התמערבות דרמטית של שיעור הפריון מ-9 לידות לאישה בשנות ה-60' ל-3.02 ב-2021 לפי "ספר השנה של ה-CIA". ההתמערבות היא תוצאה של מעבר סוחף מהכפר אל העיר (מ-70% כפריים ב-1967 ל-77% עירוניים ב-2021), בנוסף לעלייה בגיל הנשואין (מגיל 15 ל-22), הרחבת השימוש באמצעי מניעה (70% מהנשים), העמקת השתלבות הנשים הערביות במערכות החינוך והתעסוקה, קיצור תקופת הפריון (מגיל 16 עד 55 לגיל 23 עד 45), ועוד.
*גיל החציון של ערביי יו"ש הוא 22 לעומת 18 ב-2005.
*מגמת התמערבות הדמוגרפיה מאפיינת את כל העולם המוסלמי חוץ ממדינות התת-סהרה: ירדן (דומה ליו"ש) – 3 לידות לאישה, איראן – 1.93, סעודיה – 1.95, מרוקו – 2.29, עיראק - 3.32, מצרים – 3.23, תימן – 3.1, איחוד האמירויות - 1,65, וכו'.
*היקף הפטירות מדווח במספרים נמוכים מהמציאות – כפי שמלמדים מחקרים עוד מתקופת המנדט הבריטי – משיקולים פיננסים ומדיניים. לדוגמא, מפקד האוכלוסין הפלסטיני של 2007 כלל את ילידי...1845.
*העובדות לעיל מתעדות ניפוח מלאכותי של 1.5 מיליון ערבים - כלומר, אוכלוסייה ערבית של 1.5 מיליון ולא 3 מיליון.
השורה התחתונה
*התנופה הדמוגרפית מהווה רוח גבית לצמיחה ישראלית, אזרחית וביטחונית, שהיא בסיס הפיכת ישראל לבעלת-ברית אסטרטגית של ארה"ב, והיותה מכפלן-עוצמה ייחודי עבור ארה"ב.
*ב-1897 היה בשטח המשולב של יו"ש ו"הקו הירוק" מיעוט יהודי של 9%, שהתרחב ל-39% ב-1947 והפך לרוב של 68% ב-2022 (7.5 מיליון יהודים, 2 מיליון ערביי "הקו הירוק" ו-1.5 מיליון ערביי יו"ש), הנהנה מרוח-גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה.
*בניגוד לתובנה המקובלת, אין "פצצת זמן דמוגרפית ערבית", אבל יש תנופה דמוגרפית יהודית חסרת-תקדים.
כל כמה חודשים אטינגר ופייטלסון מפרסמים אותם חצאי אמיתות שגרועים מהשקר כדי לשרת את העמדות המדיניות שלהם כאילו שהזמן פועל לטובתנו, כאילו שישראל תוכל להמשיך להתקיים בלי ליישם את מה שהציעו כהנא וגנדי. הם תמיד מציגים רק את חצי הכוס המלאה. מול כל נתון ברשימה אפשר להציג נתון נגדי הרבה פחות משמח, אבל בשורה התחתונה יש "פצצת זמן דמוגרפית ערבית", יש שוויון כמעט מלא בין יהודים ללא יהודים בין הים לירדן( כ-7 מיליון כל צד), יש ירידה ולא עליה באחוז היהודים בעקבות ה"עלייה" לארץ כי רוב ה"עולים" אינם יהודים, במיוחד בקרב הצעירים, וישנה ירידה קבועה של אחוז היהודים באוכלוסיית ישראל, כל חודש, כל שנה, כל אחד יכול לפתוח את הנתונים הרשמיים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולבדוק במקום להאמין לשקרים המרגיעים של תומכי ה"דו קיום". כבר עכשיו אויבים ובוגדים ביחד מקבלים רוב בבחירות לכנסת, כבר עכשיו ישנה התבוללות המונית, כבר עכשיו עוד ועוד אזורי הארץ נכבשים, המצב רק יילך ויחמיר.
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

אטינגר( כמו גם פייטלסון) אף פעם לא יכתוב על הירידה הקבועה של אחוז היהודים באוכלוסיית ישראל. או על כך שה"עליה" לארץ כבר מזמן מורידה ולא מעלה את האחוז הזה. או על ירידה במספר החתונות בקרב היהודים. או על ההתבוללות בארץ. או על כ-7 מיליון לא יהודים בין הים לירדן. כי אין לו מטרה להציג את כתמונה המלאה. כל מה שהוא רוצה זה ליצור רושם כאילו שהכל בסדר, שאין בעיה דמוגרפית, שאפשר להמשיך להתקיים ב"דו-קיום" הארור עם מיליוני לא יהודים באותה פיסת הארץ. ובכך הוא גורם נזק עצום לעתיד המדינה.
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

בחצי השנה האחרונה מספר היהודים בישראל עלה ב-1%, של הערבים - גם ב-1%, ושל האחרים - ב-4%. 4% תוך חצי שנה!
https://www.cbs.gov.il/he/publications/ ... 922/b1.pdf
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

על פי נתוני הלמ"ס, חלה ירידה מתמדת באחוז היהודים במדינת ישראל. בשנות ה- 50, עמד אחוז היהודים על 89%. מאז ועד היום הרוב היהודי נשחק בהתמדה, ובשלוש השנים האחרונות הוא ירד מ-74%. בתחילת השנה הנוכחית, הנתונים עמדו על 73.69% יהודים, 21.12% ערבים ו-5.19% שאינם יהודים אחרים.
את הקפיצה המשמעותית ביותר בגידול עשתה אוכלוסיית אינם יהודים, קרי – גויים אשר מגיעים לישראל מכח חוק השבות. משנת 2021 עד שנת 2022 עלו, בחסות ממשלת השמאל, מעל ל-30,000 גויים לישראל. מדובר בזינוק של כרבע אחוז באוכלוסיית הגויים שאינם ערבים בישראל בתוך שנה בלבד.
מנכ"ל חותם, עמיטל בראלי, קרא לבטל את סעיף הנכד בחסותו מגיעים רוב הגויים לישראל: "כ-26% מאוכלוסיית ישראל אינם יהודים, כל שנה נכנסים לישראל עשרות אלפי גויים, זכאי חוק השבת, והמגמה מדאיגה ביותר. בשנה האחרונה נכנסו לישראל מעל 30,000 זכאי חוק השבות שאינם יהודים, והצפי שהנהירה לישראל תגבר, במיוחד כעת על רקע המלחמה באוקראינה ועל רקע המשבר הכלכלי ברוסיה. ברחבי העולם יש כ-10 מיליון זכאי חוק השבות שאינם יהודים, ואנו עלולים לאבד את הרוב היהודי במדינת ישראל.
הפתרון חייב להיות תיקון החקיקה בנושא, הכנסת הקרובה חייבת לתת דגש בעניין, ועל החכ"ים לעשות ככל שביכולתם בכדי לעצור את המגמה המדאיגה הזאת".
Вложения
WhatsApp-Image-2022-11-15-at-18.49.03.jpeg
WhatsApp-Image-2022-11-15-at-18.49.03.jpeg (26.84 КБ) 276 просмотров
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

ב-30 שנות העלייה צנח בהתמדה שיעור היהודים מקרב העולים, מ-93% בשנת 1990 - ל-28% בלבד ב-2020.
https://www.ynet.co.il/judaism/article/skubgfzus
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

כבר יותר מחצי מיליון לא יהודים שהם לא ערבים
גידול מספר ה”אחרים” לפי שנים:
1995 85.100
2000 225.200
2005 299.900
2010 319.500
2015 371.000
2020 458.600
2022 513.000
Аватара пользователя
Mikhael
Site Admin
Сообщения: 9515
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:02
Контактная информация:

Сообщение Mikhael »

כל שנה אנחנו בודקים את נתוני הלמ"ס, אבל השנה נפלנו מהרגליים.
העלייה לישראל, שפעם הייתה אירוע ציוני מרגש, הפכה למחולל גירעון דמוגרפי. לא רק שרוב העולים לישראל אינם יהודים, אלא שרוב הלא יהודים העולים למדינת ישראל - הם עולים חדשים.
בשנה האזרחית החולפת נשבר שיא של 23 בעלייה, אך גם נשבר שיא של 24 שנים בצניחת הרוב היהודי: שלוש עשיריות האחוז איבד הרוב היהודי ביחס לערבים ול'אחרים' בשנה האחרונה. מתוך עליית אחוז ה'אחרים' -כל כולה הגיעה מהגירה.
בשנה האזרחית החולפת 77 אלף איש זכו לקבלת מעמד בישראל, בהם 71 אלף עולים חדשים על פי חוק השבות. מתוך העולים החדשים, רק 32 אלף (המהווים 45% בלבד מסך העולים) הם יהודים. במבטא כללי יותר, 60% ממקבלי המעמד בישראל לשנת 2022 אינם יהודים.
על פי נתוני הלמ"ס, מסך הריבוי של קבוצת האוכלוסייה היהודית בישראל האחוז הנובע מהגירה נותר סביבות ה-25%. לעומת זאת, ביחס לקבוצת ה"אחרים", אחוז הריבוי של קבוצת אוכלוסייה זו בישראל נבע כמעט ב-100% מהגירה לישראל. כשמתוך אוכלוסייה זו המכונה "אחרים" 85% עלו מתוקף חוק השבות ו- 15% עלו מתוקף חוק הכניסה לישראל.
לא ייתכן שעולים חדשים יובילו לירידה של הרוב היהודי. מדובר בגירעון דמוגרפי שיפגע בזהותה ובציביונה היהודי של המדינה. המשמעות של נתוני הלמ"ס הוא שתיקון סעיף "זכויות בני משפחה" (המוכר כ"סעיף הנכד") בחוק השבות עשוי לצמצם ב-85% את ההגירה הלא יהודית לישראל.
Вложения
8319_n.jpg
8319_n.jpg (134.81 КБ) 166 просмотров
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость