Относительное преимущество

В экономике не разбираюсь, но поспорить люблю. 🙂 В отличие от политики, в экономике я ближе к центру, поэтому не приемлю не только теории коммунистов, но и некоторые идеи либералов-глобалистов.

Тема на иврите

חדשות טובות

בבריה»מ היה מונופול של המדינה על כלי התקשורת. זאת הסיבה העיקרית לתמיכת העם במשטר. רק מיעוט קטן טרח להקשיב ל»קולות» מהעולם החופשי על גבי גלי רדיו קצרים עם הפרעות איומות שעשו השלטונות. וכאשר נוצרו כלי תקשורת אופוזיציוניים בתוך המדינה זה מה שגרם לשינוי, זה מה שאיפשר תמיכה המונית בנפילת המשטר הרודני. וכולם מבינים את זה, לכן הדיקטטור החדש לפני 18 שנה קודם כל השתלט על ערוצי התקשורת.
גם בארץ המצב דומה. כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו תמיד היו רק בידי השמאל הקיצוני. ערוץ 7 שהוקם ב-1988 במשך כל 15 שנות קיומו נרדף ובסוף נסגר בהחלטת בית משפט ומנהליו הועמדו לדין. כל עוד הוא היה קיים אפשר היה בשקט להחרים את כל הערוצים האחרים ועדיין לדעת את האמת על המתרחש בארץ ובעולם הרבה יותר טוב מצרכני הערוצים ה»רגילים», בדיוק כמו שבבריה»מ מי שהצליח להקשיב לערוצי רדיו מחו»ל ידע הרבה יותר מאחרים גם אם לא פתח טלוויזיה כלל.
גם בארה»ב היה תהליך דומה עם FOX.
Читать далее «חדשות טובות»

Левый поворот

Решают соблюдать закон( чтобы не вынуждать людей работать 7 дней в неделю) — левые требуют не соблюдать.
Им уступают и вновь перестают соблюдать закон — левые требуют его соблюдать. Но отменить. Потому что он устарел. Почему устарел? Потому что он им не нравится. Ах, владельцы и работники магазинов хотят отдыхать по субботам? Нет уж, шагом марш на работу, такая у них «жизненно важная необходимость» — по любому поводу натравливать одни части еврейского народа на другие.
Можно вспомнить, как они ежегодно устраивали шум по поводу того, что летнее время в Израиле длится меньше, чеми в других странах. «Религиозный диктат!» Добились своего. А в других странах тем временем начали понимать, что вреда от переходов на летнее время и обратно больше, чем пользы, и отменять эту опасную для здоровья практику.
А сейчас, в результате длящейся десятилетия промывки мозгов в левых СМИ и в связи с приездом сотен тысяч неевреев из СНГ, спрос на подобный подход лишь растёт. Финансируемые врагами Израиля пропагандисты «государства всех граждан», отступлений, привилегий «дискриминируемым» меньшинствам, антисемиты, борцы за переселение в Израиль максимального числа неевреев со всего мира едины в борьбе за уничтожение государства евреев.

Тема на форуме

Побочный эффект

Каков основной ущерб, причиняемый полицейскими расследованиями в отношении Нетаньягу?
Они мешают обычной работе премьера и правительства, но не сильно. Они побуждает некоторых граждан переходить в левый лагерь, но другие, возмущённые несправедливостью, совершают обратный переход. Они наносят ущерб имиджу Израиля в мире, но в некоторых странах информация о подсудности даже руководителя государства вызывает уважение.
Главный вред, наиболее опасное и удручающее последствие преследования Нетаньягу органами левопорядка — это тот прискорбный факт, что многие умные и неравнодушные люди вдруг начинают солидаризироваться с лидером Ликуда, поддерживать его. Не потому, что тот встал на путь истинный. Не в результате смены их мировоззрения. Не потому, что изменилась реальность. А исключительно в результате ошибочного вывода, что если левые прилагаю такие усилия в борьбе с кем-то, то этот кто-то, наверняка, настоящий правый, что если политические противники пошли в наступление, то всем остальным необходимо сплотить ряды, что существуют лишь две возможности: или ты с левыми, или — с Ликудом. В этом заключается основная проблема, и не только в случае нынешних расследований, но и вообще с Нетаньягу, Ликудом, всем «национальным лагерем». Пока народ продолжает верить, что Ликуд, Еврейский дом, НДИ — это правые партии, а не, по сути, те же левые с псевдо-правой риторикой, люди не осознают, что возможно и что-то иное, не ищут альтернативу, не присоединяются к настоящим правым. Читать далее «Побочный эффект»

Предательство

«Апелляционный суд по миграционным вопросам принял сегодня постановление, предписывающее властям Израиля предоставить статус беженца гражданину Эритреи, который дезертировал из армии своей страны.
Судьи обосновали свою позицию тем, что существуют веские опасения, что в случае возвращения на родину он подвергнется преследованию со стороны властей за свои политические взгляды, из-за которых он дезертировал из армии.
Этим постановлением суд отменил решение эмиграционной службы о выдворении его из страны.»

Идиоты. Дезертирство — это преступление, а не «политическая позиция». И в любом случае это добавление новой категории неевреев, которые теперь смогут жить в Израиле. Вот так постепенно уничтожается еврейское государство гражданами, привозящими родственников, открывающими границы политиками, адвокатами и журналистами, зарабатывающими на своём «гуманизме», судьями, которым плевать на будущее еврейского народа. Новостные сайты полны «душераздирающими» историями о «несчастных», которым «злобный» МВД не даёт жить в Израиле, повсюду реклама адвокатов, предлагающих свои услуги по «легализации» в Израиле и «борьбе» с МВД, финансируемые врагами Израиля общественные организации обучают «беженцев», как им остаться здесь, политики выступают с гневными воззваниями о «дискриминации» и расизме», редакторы и журналисты распространяют петиции в поддержку иммигрантов. Диктатура левых предателей. Читать далее «Предательство»

נתוני אמת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה עד סוף שנת 2017 את הנתונים על הרכב אוכלוסיית ישראל: http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon0118/pdf/b1.pdf .
נבדוק דינמיקה של השנים האחרונות.
גידול האוכלוסיה היהודית( מעוגל באלפים): שנת 2014 — 115, שנת 2015 — 115, שנת 2016 — 112, שנת 2017 — 112.
גידול האוכלוסיה הערבית: שנת 2014 — 37, שנת 2015 — 38, שנת 2016 — 40, שנת 2017 — 41.
גידול האוכלוסיית ה»אחרים»( רוסים, אוקראינים וכו’): שנת 2014 — 11, שנת 2015 — 14, שנת 2016 — 14, שנת 2017 — 15.
הגידול באחוזים:
יהודים: שנת 2014 — 1.88%, שנת 2015 — 1.85%, שנת 2016 — 1.76%, שנת 2017 — 1.73%.
ערבים: שנת 2014 — 2.2%, שנת 2015 — 2.18%, שנת 2016 — 2.25%, שנת 2017 — 2.28%.
אחרים: שנת 2014 — 3.09%, שנת 2015 — 3.83%, שנת 2016 — 3.8%, שנת 2017 — 3.92%.
אנחנו רואים שבשנים האחרונות הפער בגידול השנתי לטובת הלא יהודים לא רק שלא מצטמצם אלא אפילו מתרחב. Читать далее «נתוני אמת»

Реальные данные

Опубликованы официальные данные о численности различных групп населения Израиля на конец 2017-го года: http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon0118/pdf/b1.pdf . Посмотрим на динамику последних лет.
Прирост еврейского населения( округлённо до тысяч): 2014 год — 115 тысяч, 2015 год — 115 тысяч, 2016 год — 112 тысяч, 2017 год — 112 тысяч.
Прирост арабского населения: 2014 год — 37 тысяч, 2015 год — 38 тысяч, 2016 год — 40 тысяч, 2017 год — 41 тысяча.
Прирост остального населения( русские, украинцы и т.д.): 2014 год — 11 тысяч, 2015 год — 14 тысяч, 2016 год — 14 тысяч, 2017 год — 15 тысяч.
В процентах:
Евреи: 2014 год — 1,88%, 2015 год — 1,85%, 2016 год — 1,76%, 2017 год — 1,73%.
Арабы: 2014 год — 2,2%, 2015 год — 2,18%, 2016 год — 2,25%, 2017 год — 2,28%.
Остальные: 2014 год — 3,09%, 2015 год — 3,83%, 2016 год — 3,8%, 2017 год — 3,92%.
Таким образом, мы видим, что в последние годы разрыв в ежегодном приросте в пользу неевреев не только не сокращается, а даже растёт. Читать далее «Реальные данные»

Дела, как в Польше

Польский сейм проголосовал за поправку к закону, согласно которой вводится уголовная ответственность за называние концлагерей «польскими», а не «немецкими», и за обвинения в адрес Польши и поляков в ответственности за преступления Германии в годы Второй Мировой войны. Все израильские политики, от Биби до Тиби, наперебой осуждают это решение, требуют его отменить и подчёркивают необходимость бороться с отрицанием Катастрофы.
Я в принципе, за редкими исключениями, против уголовной ответственности за слова. Государство не должно наказывать граждан за высказывания, если они не наносят кому-то явный несправедливый ущерб. И к отрицанию Катастрофы, это, кстати, тоже относится. Поэтому я не поддерживаю польский закон.
Но наши политики набросились на него совсем не из-за приверженности принципу свободы слова. Читать далее «Дела, как в Польше»

Национализм


Люблю национализм. Любой: еврейский, украинский, русский или японский. Не вижу никакой разницы между народами. Рано или поздно каждый народ или погибнет, или будет жить в своём государстве отдельно от других народов.
Нет, не думайте, что я путаю его с нацизмом или империализмом — это нечто противоположное: неравноправие между народами, оккупация одних народов другими, многонациональные государства вместо однонациональных. Совместное проживание разных народов на одной территории — вот причина войн и конфликтов.
Это значит, что надо быть за свой народ, хранить свою культуру и воевать с врагами, пытающимися лишить твой народ независимости. Читать далее «Национализм»

Репозов

Абсурд, что гражданин Израиля, ответственно выполняющий любой гражданский долг, не может быть записан в госреестре как израильтянин по национальности.

Абсурд, что в Кнессете заседают депутаты, считающие, что есть такая национальность.

Представляя свой законопроект, депутат Развозов обозначил его целью позволить каждому гражданину Израиля зарегистрироваться в госреестре как израильтянин по национальности. Это не изменит статус еврейства в стране, потому что все, кто записан как «еврей» по национальности, сохранят этот статус.

Каким образом сохранят свою национальность евреи, которые зарегистрируют другую национальность? И как евреи, сохранившиеся в галуте, не вступая в брак с неевреями, смогут и в еврейском государстве продолжить эту традицию?

В понедельник, 15 января, депутат Кнессета Ксения Светлова («Сионистский лагерь») подала законопроект, согласно которому любой человек, репатриировавшийся в Израиль по Закону о возвращении и не являющийся евреем по Галахе, имеет право быть записанным в Отделе регистрации населения («миршам ухлусин») МВД как «Репатриант по Закону о возвращении».

Сокращённо, «репозов». А его потомок — «препозов». Читать далее «Репозов»

Голосуй или проиграешь

Не только в Израиле, но и в России перед внепарламентской оппозицией накануне каждых выборов встаёт вопрос: что делать? Участвовать, несмотря на нечестные правила, ограничения, преследования, отсутствие доступа к СМИ? Бойкотировать? Поддерживать меньшее из зол?
Моя позиция для любой страны — участвовать, пытаться использовать каждый шанс. У значительной части российской оппозиции более популярна идея бойкота. Есть возможность задать вопрос одному из наиболее ярких сторонников такого подхода. Читать далее «Голосуй или проиграешь»

Нас обидели вновь

Едва утихла предыдущая история с «расизмом» в адрес «русских», как левый сайт israelinfo вытащил на свет божий новую.
Как известно, в удостоверениях личности ещё в бытность Эли Ишая министром внутренних дел перестали записывать национальность после того, как суд обязал государство записывать евреями прошедших реформистский гиюр. Но в базе данных МВД по-прежнему есть информация о национальности и религиозной принадлежности граждан. Это необходимо, например, для статистики, для определения права на репатриацию родственников израильтян, да и вообще, не для создавалось государство Израиль, чтобы исчезло понятие «еврей».
Что же произошло? Некий репатриировавшийся в Израиль в детском возрасте в 90-м году Леонид обнаружил, что он числится в МВД русским и христианином. И это страшно рассердило его, его читателей в Фейсбуке, сайт israelinfo и всю прогрессивную общественность во главе с Ксенией Светловой. Как, возмущается Леонид, после стольких лет в Израиле и службы в армии государство считает, что его национальность — не «израильтянин», а «русский», да к тому же ещё и вероисповедание — «христианин». Ведь он никогда не был в России, и даже его нееврейская мама родилась не в России. Селекция! Расизм! Нафиг такое государство! Читать далее «Нас обидели вновь»