רטוריקה מטעה

ליברלים תוקפים את ההחלטה של עמיר פרץ להטיל מכס בשיעור של 17.25% על המלט.
1)אני תומך בכל החלטה של כל שר להגביל יבוא ובכך לעזור לייצור מקומי ולהקטין את התלות של ישראל בעולם. כן, אני יודע זה עולה כסף לצרכנים. זה כמובן לא סותר את העובדה שמפלגת העבודה היא שמאל קיצוני שרוצה להקים מדינת אויב לבל הארץ במקום לעודד הגירה ואסור להצביע להם.
2)כמו שבשמאל המדיני קוראים לכל מי שחושב אחרת “נאצים”, “פשיסטים” ו”גזענים”, כמו שבשמאל הכלכלי קוראים לכל מי שחושב אחרת “קפיטליסטים חזיריים”, כמו שבחוגים דתיים מסוימים קוראים לכל מי שחושב אחרת “רפורמים” ו”משומדים”, כך בימין הכלכלי הקיצוני קוראים לכל מי שחושב אחרת “קומוניסטים” ו”בולשביסטים”. אלה שאומרים את זה יודעים שמדובר בסתם כינויי גנאי. אבל השימוש במילים האלה גורם לעיוות של המושגים ולזילות של קורבנות של נאצים או קומוניסטים אמיתיים.
3)אסור לתמוך בליברלים כמו שאסור לתמוך בבעלי אידאולוגיה כלכלית קיצונית הפוכה. ואסור להצביע לליכוד.
בפורום

יש גבול

אני בעד איסור השביתות ונגד הסכמים קיבוציים, קביעות ורוב ההגבלות על חופש העיסוק. אבל בנושא הסחר הבינלאומי אני ב-100% בעד העדפת התוצרת המקומית, הגבלת היבוא למינימום הכרחי ונגד הליברלים הגלובליסטים. בזמן שבאיחוד האירופי דנים על סנקציות חמורות נגד ישראל רק בגלל הרעיון של החלת ריבונות ישראלית על חלק מיהודה ושומרון ברור מה יקרה כאשר סוף סוף נתחיל לעודד הגירה של גויים מהארץ בלעדיה לא נשרוד כמדינת היהודים. במצב כזה לפעול בעד חיסול של עוד ועוד ענפי המשק הישראלי ע”י פתיחת הגבולות ליבוא חופשי בשם “מאבק ביוקר המחיה” – בעיניי זה פשוט פגיעה בעם ישראל ובמדינת ישראל, לא פחות.
שונא את הקוסמופוליטים האלה שעכשיו תוקפים את את הממשלה ואת עמיר פרץ בנושאים כלכליים. והם עוד קוראים לעצמם ימין שאמור להיות לאומי.
בפורום

Относительное преимущество

В экономике не разбираюсь, но поспорить люблю. 🙂 В отличие от политики, в экономике я ближе к центру, поэтому не приемлю не только теории коммунистов, но и некоторые идеи либералов-глобалистов.

Тема на иврите

О бедном капиталисте замолвите слово

Родителям вопитанников детского сада в Кадима-Цоран не пришёлся ко двору “усатый нянь”, поэтому он был уволен, но дирекция боится судебных исков и вынуждена рассказывать про уход по собственному желанию( http://rotter.net/forum/scoops1/432688.shtml ).
Нет, я не либертарианец и даже не особо либерален. Например, я за госсубсидии жизненно важным секторам экономики( вроде сельского хозяйства), за пошлины на импорт для поддержки отечественных производителей, за запрет на распространение наркотиков и т.д.
Но во всём, что касается регулирования отношений между работодателями и работниками, я за полную свободу в рамках договора между участниками этих отношений, без вмешательства государства. Нужно изменить или даже вообще отменить все законы, которые не позволяют работодателям увольнять или не принимать на работу тех, кого они не желают у себя видеть. Частная фирма – это частная собственность её владельца. Он не должен отчитываться за свои действия по её руководству. Кого хочет, того и нанимает. Кого хочет, того и увольняет. Без обязанности обосновывать свои решения. Без необходимости перед кем-то отчитываться. Без опасений попасть под суд за политическую, национальную или половую дискриминацию. Читать далее «О бедном капиталисте замолвите слово»

Экономика должна быть экономной

Прежде всего, я вновь должен заметить, что среди собирающихся принимать участие в выборах партий только Оцма Еhудит и Зеут поддерживают решение арабской проблемы путём поощрения массовой эмиграции, поэтому, несмотря на критику в их адрес по различным вопросам, я, в целом, поддерживаю эти две партии, а все остальные считаю сборищами идиотов и предателей. Тем не менее, мне интересней писать именно о том, с чем я не согласен, ведь то, с чем я согласен, уже было сказано до меня. И в частности, я считаю, что предложение Зеут предоставить арабам возможность со временем получать израильское гражданство угрожает еврейскому большинству, воплощение в жизнь их идеи об отмене обязательной военной службы нанесёт огромный вред обороноспособности страны, предлагаемая ими приватизация государственных земель предоставит возможность врагам Израиля со всего мира финансировать скупку почти всей страны, а отмена в одностороннем порядке таможенных сборов приведёт к росту безработицы и ухудшению условий труда. По последнему вопросу у меня и состоялся сегодня небольшой диалог с главным( и единственным?) экономистом Зеут, автором её экономической программы. Читать далее «Экономика должна быть экономной»

Перегиб

После наездов на ассимилянтов и космополитов, ликудников и лицемеров, власть предержащих и лояльных властям, левых и иже с ними, защитников прав репатриантов и журналистов, псевдоправых и их сторонников, критиканов и мосек, харедим и сторонников легализации марихуаны, русских и русофилов, правых и не видящих за деревьями леса, противников трансфера и игнорирующих демографию, борцов с расизмом и разделяющих евреев, пытающихся улучшить Ликуд и борющихся с ними, врагов демократии и свободы слова, пройдёмся немного по правым либералам, хотя и о них уже было сказано. Читать далее «Перегиб»

Брекзит

Лидер фракции либералов в Ликуде Амир Вейтман призывает англичан проголосовать на проходящем сегодня референдуме за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Ведь, в едином экономическом пространстве меньше ограничений для свободного передвижения рабочей силы и капиталов, а также для взаимного влияния различных культур. Именно это важно “для истинного либерала”. А что при этом происходит с национальным суверенитетом, Читать далее «Брекзит»

Стяжатели и вымогатели

Кто-то думает, что тут выражаются “странные” и “экстремистские” позиции только по политическим вопросам?

Вот тема, которая должна вызвать гневные отклики.

Сейчас русскоязычные активисты и журналисты дружно поддерживают требование НДИ платить государственные пенсии Читать далее «Стяжатели и вымогатели»