להציל את מדינת היהודים

באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הופיעו נתוני יוני. במהלך השנה האחרונה (מאמצע 22 עד אמצע 23) גדל מספר היהודים בישראל ב-7028.2 / (7028.2 – 7146.5) * 100 = 1.68%, של ערבים – ב-2017.2 / (2017.2 – 2057.8) * 100 = 2.01%, ושל אחרים – ב- (7533.7-7028.2)/100*(7028.2 + 7533.7 – 7146.6 – 7698.5)=9.20%. תוך 12 חודשים בלבד מספר ה”אחרים” גדל ביותר מ-9%! במשך כמה שנים לפני מגפת הקורונה מספרם גם גדל במהירות – כ-5 אחוזים בשנה, אבל הגידול הנוכחי פשוט נורא. הקולוניזציה הלא-יהודית של ישראל נמצאת בעיצומה. בהתאם לכך, כמו תמיד, חלקם של היהודים באוכלוסייה בשנה האחרונה ירד עוד יותר: מ-9550.9 / 7028.2*100=73.59% ל-7146.5/9756.3*100=73.25%. לא כולל את ערביי יהודה, שומרון ועזה. בין הים לירדן, כלומר בשטח המינימלי הנחוץ לנו לקיום בטוח, כנראה שכבר אין רוב יהודי, המצב מתדרדר בעשורים האחרונים מדי שנה, מדי חודש, והסיבה העיקרית לכך היא הגירה לא יהודית לישראל, בעיקר מרוסיה. בשנה האחרונה גדל מספר ה”אחרים” במספרים מוחלטים יותר ממספר הערבים! זה הופך את ישראל ממדינה יהודית שחלמנו עליה במשך אלפיים שנה לרב לאומית, זה מוביל לנישואי תערובת, לשחיקת התודעה הלאומית, לחיזוק המחנה הפוליטי של תומכי “מדינת כל אזרחיה” (כי מי רוצה להיות מיעוט במדינה לאומית של עם אחר), לסכנה גוברת של פלישה רוסית באמתלה של הגנה על האינטרסים של בני ארצם, לצמיחת האנטישמיות. לפוליטיקאים ועורכי דין, עיתונאים ומדריכים, מורים ועיתונאים יש אינטרסים אישיים כספיים בהמשך ההגירה ההמונית הלא-יהודית. אבל עבור העם היהודי ומדינת היהודים מדובר בסכנה קיומית. שופטי השמאל בבג”ץ פוסלים מהשתתפות בבחירות את מנהיגינו המציעים לעודד הגירה של לא יהודים למדינותיהם. אבל המאבק בתהליך ההפוך עדיין לא נאסר. כעת הרכב הכנסת לראשונה מזה שנים רבות נותן הזדמנות לתקן את חוק השבות ובכך לפחות חלקית לצמצם את הזרימה הזו. ייתכן שזו ההזדמנות האחרונה שלנו להציל את המדינה. יש צורך להציף את חברי הכנסת המייצגים אותנו מהקואליציה בנתונים הדמוגרפיים ובבקשות, פניות, דרישות לעצור את הכיבוש הזוחל של מדינת היהודים על ידי עמים אחרים.
בפורום

Спасти государство евреев

На сайте Центрального статистического бюро появились июньские данные. За последний год( с середины 22-го до середины 23 года) число евреев в Израиле выросло на (7146,5 – 7028,2)*100/7028,2=1,68%, арабов – на (2057,8 – 2017,2)*100/2017,2=2,01%, а остальных – на (7698,5 – 7146,5 – 7533,7 + 7028,2)*100/(7533,7 – 7028,2)=9,20%. Всего за 12 месяцев число “остальных” выросло больше, чем на 9%! В течение нескольких лет до пандемии коронавируса их число тоже быстро росло – процентов на 5 в год, но нынешний рост просто ужасен. Нееврейская колонизация Израиля идёт полным ходом. Соответственно, как и всегда, доля евреев в населении за последний год ещё уменьшилась: с 7028,2*100/9550,9=73,59% до 7146,5*100/9756,3=73,25%. Не считая арабов Иудеи, Самарии и Газы. Между морем и Иорданом, то есть на минимальной необходимой нам для безопасного существования территории, видимо, уже нет еврейского большинства, ситуация ухудшается в течение последних десятилетий каждый год, каждый месяц, и основная причина этого – нееврейская иммиграция в Израиль, в первую очередь, из России. За прошедший год численность “остальных” выросла в абсолютных цифрах больше, чем численность арабов! Это превращает Израиль из еврейского государства, о котором мы мечтали 2 тысячи лет, в многонациональное, это приводит к смешанным бракам, к размыванию национального самосознания, к самоубийственному для Израиля укреплению левого политического лагеря сторонников “государства всех граждан”( ибо кому охота быть меньшинством в чужом национальном государстве), к росту опасности российского вторжения под предлогом защиты интересов соотечественников, к росту антисемитизма. В продолжении массовой нееврейской иммиграции лично материально заинтересованы политики и адвокаты, журналисты и экскурсоводы, преподаватели и журналисты. Но для еврейского народа и еврейского государства это смертельная опасность. Левые судьи в Багаце снимают с выборов наших лидеров, предлагающих поощрение эмиграции неевреев в их страны. Но бороться с обратным процессом ещё не запретили. Сейчас состав Кнессета впервые за многие годы даёт возможность исправить Закон о возвращении и таким образом хотя бы частично уменьшить этот поток. Вполне возможно, что это наш последний шанс спасти страну. Необходимо заваливать представляющих нас депутатов Кнессета от коалиции демографическими данными и просьбами, призывами, требованиями остановить ползучую колонизацию еврейского государства другими народами.

Тема на форуме

מול השקרים של השמאל


כן, תקשיבו לנו. ה”דו-קיום” הורג אותנו. אנחנו כבר לא רוב בין הים לירדן שזה השטח שדרוש לגבולות בני הגנה. המדינה לא יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית לפני שנעודד את רוב הלא יהודים לעזוב. מי שדורש דמוקרטיה משקר ורוצה להשמיד את המדינה. רק בוגדים קוראים למלחמה של העם שלהם על המדינה היחידה שלו “טרור” ותומכים בעם אויב. או שאתה כהניסט, או שאתה בוגד, אין באמצע.
בפורום

תגובה ימנית לרדיפת היהודים


1.כל מי שנגד עידוד ההגירה של האויבים במוקדם או במאוחר יפעל נגד יהודים.
2.נציגי עוצמה יהודית צריכים להגיד לא רק שאין הוכחות שהם עשו משהו( את זה כל אחד יכול) אלא שגם אם הם כן עשו משהו זה לא פשע.
3.מי שלפני הבחירות הבטיח לדרוש שינוי מדיניות אם יהפוך ללשון המאזניים בכנסת חייב גם לקיים את ההבטחה.
4.איפה הדברים החשובים לקיומה של ישראל: דרישה לעודד הגירה לא יהודית מהארץ, הפסקת הגירה המונית לא יהודית לארץ ע”י שינוי החוקים המאפשרים אותה, העדפה ליהודים ולא לאחרים בתחומים שונים, צמצום הגדרה של המושג “גזענות” כדי שפטריוטים אמיתיים יוכלו להגיד את האמת בלי חשש? זה מה שדרוש כדי להציל את המדינה, ואתם יכולים וחייבים לדרוש את זה במקום להתנהג כאילו אתם בלוגרים.

Либеральный плач

1.“Трамп, Ле Пен или Орбан представляют тот же менталитет, ту же систему ценностей, которые позволили Путину подчинить КГБ страну и развязать войну.”
Вот за это мы вас, леволибералов, и ненавидим. И Новодворская с Буковским ненавидели бы вас точно также. За вашу ложь, за ваше поддакивание в надежде на благосклонность захватившим в большинстве некогда свободных стран предателям-космополитам, ведущим свои собственные национальные государства к самоуничтожению, заселению другими народами, за вашу делегитимизацию патриотических сил, несмотря на очернение и преследования пытающихся спасти свои страны и народы.
2.Когда сотни тысяч, а в перспективе миллионы русских переселяются в маленькие национальные государства других народов от Эстонии до Израиля – это ползучий захват, это империализм, это представляет бо’льшую угрозу, наносит бо’льший вред, становится намного более долгосрочной проблемой, чем если все эти люди останутся дома. Они вольются в левые ряды размывателей национальных государств и превращения их в однородную помойку, их дети станут сторонниками расширения “русского мира”, их внуки будут поводом для русской армии прийти “для защиты их прав”.
3.Родина русских – Россия, родина украинцев – Украина, а родина евреев – Израиль. Всех. И евреям стоит не жаловаться, что их плохо принимают в очередной чужбине в качестве русских, а вспомнить, кто они, и вернуться в своё собственное государство, перестав навязывать себя другим народам. Разделение народов на национальные государства – универсальное решение межнациональных конфликтов.

Тема на форуме

Левые

Перевод, автор: Гай Барух

Сначала они заявляют о себе как о «правой стороне».
Затем клеймят и продвигают через СМИ, что любой, кто думает иначе, чем они, является неандертальским фашистом и жестоким бабуином, ненавидящим людей.
Потом снова и снова проигрывают выборы.
Потом шьют дела премьер-министру, на избрании которого настаивают неандертальцы и бабуины, потому что понимают, что большинство народа против них и шансов захватить власть демократическим путем нет.
Затем они превращают себя из «правильной стороны» в «разумную сторону».
Затем они преподносят другую сторону как незаконную.
Потом они жгут страну и решают, что они народ.
Потом они затыкают рты и заботятся об исключении из общественного сознания любого мнения, не соответствующего их повестке дня, только для того, чтобы сказать, что «все эксперты предупреждают» и все эксперты думают точно так же, как они.
Потом пугают всю страну, что все рухнет.
Затем они пытаются развалить страну.
Потом они говорят, что это из любви к стране.
И в конце они заявляют, что это война за демократию.
Из причуд левых.


Оригинал
Тема на форуме

Враги и мы

71% арабов поддерживают убийство братьев Янив в Хаваре.
Это нормальный народ. Это здоровый народ. Этот народ, который ненавидит своих врагов. Этот народ, который хочет победить.
А у нас что? Собирают деньги для помощи врагам. Преследуют тех, кто действуют против врагов. Допрашивают тех, кто выражают естественное отношение к врагам. Предатели, которые в нормальном народе боялись бы высунуть нос на улицу, изображаются высокоморальными, контролируют СМИ, силовые структуры, систему образования, суды, заседают в Кнессете.
Так мы не победим. Так мы не выживем.
Тема на форуме

71% מהערבים תומכים ברצח האחים יניב ז״ל בחאוורה
זה עם נורמלי. זה עם בריא. זה עם ששונא את אויביו. זה עם שרוצה לנצח.
ומה אצלנו? אוספים כספים לסייע לאויבים. רודפים את אלה שפועלים נגד אויבים. חוקרים על הבעת יחס מתבקש לאויבים. בוגדים שבעם נורמלי היו מפחדים לצאת מהבית מוצגים כבעלי מוסר גבוה, שולטים בתקשורת, בכוחות הביטחון, במערכת החינוך, בבתי המשפט, יושבים בכנסת.
כך לא ננצח. כך לא נשרוד.
בפורום

הערות בעד תיקון של חוק השבות

הגירה של גויים לישראל היא לא “עליה”.
אין שום בעיה לשנות את החוק הזה כמה פעמים בדיוק כמו כל חוק אחר.
אנחנו מדברים על הצורך לשנות אותו כבר הרבה שנים, אנחנו רואים הגירה המונית של גויים לישראל, היא הגיעה כבר לעשרות אלפים בשנה, כמובן שהתיקון דחוף.
בטח שיש לשינוי החוק תמיכה רחבה בציבור היהודי.
לא רק שאין נזק גדול וודאי משינוי של החוק שיצמצם את ההגירה הלא יהודית לישראל, אין שום נזק בכלל, רק תועלת.

לגבי הטיעונים נגד השינוי:

1)כל שינוי בסבירות גבוהה יביא לביטול החוק? אין שום סיבה להניח את זה לגבי החוק הזה יותר מאשר לגבי כל חוק אחר. אז מה, לא לשנות שום דבר במדינה רק מהפחד שאולי אחר כך יהיה שינוי בכיוון הנגדי?
נכון שהשמאל וערבים פועלים לשנות את אופייה של ישראל, אבל הגויים שמגיעים לכאן בהמוניהם בגלל חוק השבות הנוכחי גם הם כמעט כולם באופן טבעי מצטרפים לאותו מחנה של מתנגדי המדינה הלאומית היהודית ותומכי “מדינת כל אזרחיה”. אף אחד לא רוצה להיות מיעוט לאומי במדינה של עם אחר.
אם אנחנו מאפשרים גם ללא יהודים להגיע לישראל בדיוק כמו ליהודים, דווקא אז אנחנו פוגעים באתוס שלנו, לא כאשר אנחנו חוסמים את הדבר המסוכן הזה. כל עוד החוק לא מבוסס על העיקרון שמולדת של כל אחד נקבעת לפי הלאום שלו, כל עוד הוא מאפשר הגירה של לא יהודים למדינת ישראל, איך אפשר לטעון שישראל היא מדינת היהודים, איך אפשר להסביר ולהצדיק שלמשל לערבים אסור להגר אליה?
איך הגירה של גויים לישראל מסיעת למוטיבציה להגן על המדינה? היא פוגעת בה, כי הופכת אותה לסתם מדינה ולא למדינת היהודים.
אם עכשיו יש כאן 2 חלופות: מדינה יהודית או מדינה ערבית, בגלל החוק הזה הולכת ונוצרת חלופה שלישית – מדינה רוסית. כמו בכל מקום אחר בעולם בו יש מיעוט רוסי משמעותי. אנחנו צריכים מדינה יהודית, לא סתם מדינה לא ערבית. אין הבדל עיקרוני בין מיעוטים שונים, לא מתחזקים מול אחד מהם ע”י הגדלת אחר.
נכון, אין “מדינה דו-לאומית”, או שהיא יהודית, או שהיא ערבית, ועכשיו בגלל הגידול המהיר מאוד של המיעוט הרוסי גדלה גם הסכנה של מדינה רוסית. הרוסים לא יהיו רוב? גם באוקראינה ובמולדובה הם לא רוב, זה לא עזר למדינות האלה כאשר רוסיה החליטה “להגן” על אנשיה בלי אפילו לשאול אותם.
נכון שמדינה ערבית תדכה את היהודים, אז למה אתה רוצה דו-קיום איתם במקום לשלוח אותם למדינותיהם? זה לא נכון שאם יש לנו מדינה יהודית אנחנו יכולים לתת את מלוא הזכויות לכל האזרחים, כי אז האזרחים יכולים גם להשמיד את המדינה היהודית מבפנים. Читать далее «הערות בעד תיקון של חוק השבות»

Светов как зеркало русского национализма

План русского националиста по обвинению Запада во всех бедах:
-обвинить Запад в том, что он не помогал России и не интегрировал её, ведь Россия – это не Путин
-обвинить Запад в том, что он торговал с Россией и усиливал её, ведь Россия – это Путин
-обвинить Запад в том, что он накладывает санкции на граждан России, ведущей захватническую войну, ведь Россия – это не Путин
-объявить всех несогласных русофобами, идиотами и ботами
Нерусские, как вам не стыдно?

Тема на форуме