הכל בעיני המתבונן

בברית המועצות הייתה מפלגה אחת, ברוסיה היו כמה מפלגות שכולן אותו דבר, בארץ יש כמה עשרות מפלגות שכולן אותו דבר, מי שתומך בטרנספר של הגויים מהארץ נפסל ונרדף.
בברית המועצות לא היו עיתונאים שהיו מתנגדים לשלטון, ברוסיה סגרו את כל כלי התקשורת האופוזיציוניים, גם בארץ כל כלי התקשורת תומכים ב”דו קיום” הארור עם מיליוני גויים.
ברוסיה רצחו את ראשי המתנגדים לשלטון, ברוסיה מרעילים אופוזיציונרים, גם בארץ רצחו את המנהיגים הגדולים שלנו שהציעו איך להציל את המדינה.
בברית המועצות העם לא יכול היה לבחור את ההנהגה, ברוסיה תוצאות הבחירות מזויפות, גם בארץ העם היהודי לא קובע מי ינהיג אותנו כי זכות הבחירה נתונה גם לאחוז הולך וגדל באוכלוסיה שהם לא שייכים לעם.
בברית המועצות לא יכולתי להגיד 90% ממה שאני חושב בלי להיעצר על “השמצות נגד המשטר”, אם הייתי ברוסיה לא הייתי יכול להגיד 90% ממה שאני חושב בלי להיעצר על “פייקים”, גם בארץ איני יכול לכתוב 90% ממה שאני חושב בלי להיעצר על “הסתה”, “המרדה”, “העלבת עובדי ציבור”, “גזענות” או “תמיכה בארגוני טרור”.
בברית המועצות עצרו ואסרו אנשים על הפצת חומרים נגד המשטר, ברוסיה רודפים מבקרי השלטון, גם בארץ מעמידים אנשים לדין על פוסטים, על אמירות, על ספרים.
אותי לא תוכל להאשים שאני “מנסה להבין את הבלתי-מוכר בעזרת המוכר”. אני חושב כך בגלל שאני טמבל? או אולי אתה לא חושב כך בגלל שהדעות שלך בקונצנזוס ואתה לא נחשב “ימני קיצוני”.
בפורום
Хотите прочитать освещение каких-нибудь событий в Израиле? Оставляйте комментарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можешь поспорить, написать лучше, поделиться наболевшим, раскрыть другую тему? Записывайся и участвуй!