נתוני אמת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה עד סוף שנת 2017 את הנתונים על הרכב אוכלוסיית ישראל: http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon0118/pdf/b1.pdf .
נבדוק דינמיקה של השנים האחרונות.
גידול האוכלוסיה היהודית( מעוגל באלפים): שנת 2014 – 115, שנת 2015 – 115, שנת 2016 – 112, שנת 2017 – 112.
גידול האוכלוסיה הערבית: שנת 2014 – 37, שנת 2015 – 38, שנת 2016 – 40, שנת 2017 – 41.
גידול האוכלוסיית ה”אחרים”( רוסים, אוקראינים וכו’): שנת 2014 – 11, שנת 2015 – 14, שנת 2016 – 14, שנת 2017 – 15.
הגידול באחוזים:
יהודים: שנת 2014 – 1.88%, שנת 2015 – 1.85%, שנת 2016 – 1.76%, שנת 2017 – 1.73%.
ערבים: שנת 2014 – 2.2%, שנת 2015 – 2.18%, שנת 2016 – 2.25%, שנת 2017 – 2.28%.
אחרים: שנת 2014 – 3.09%, שנת 2015 – 3.83%, שנת 2016 – 3.8%, שנת 2017 – 3.92%.
אנחנו רואים שבשנים האחרונות הפער בגידול השנתי לטובת הלא יהודים לא רק שלא מצטמצם אלא אפילו מתרחב. כתוצאה מכך החלק היחסי של היהודים באוכלוסיה בסוף שנת 2013 היה 75.04%, בסוף 2014 – 74.96%, בסוף 2015 – 74.85%, בסוף 2016 – 74.71% ובסוף 2017 – 74.55%, ז”א הוא ממשיך לרדת בהתמדה ותוך 4 השנים האחרונות ירד בעוד חצי אחוז.
כן, במשך עשור וחצי לפני כן הפער ברמת הילודה בין הערבים ליהודים ירד במידה משמעותית, וכתוצאה מכך הצטמצמה הירידה השנתית של יחס בין מספר היהודים ומספר הערבים בארץ. אבל הירידה הזאת נמשכת באופן קבוע, שנה אחרי שנה, ובשנים האחרונות כמו שראינו היא שוב התחילה להתעצם. וחוץ מזה אנחנו רואים את הגידול המהיר של אוכלוסיית ה”אחרים”. בפרט, מספר הרוסים בארץ כנראה כבר עבר את מספר היהודים ברוסיה – וזאת בזמן שאוכלוסיית ישראל קטנה מאוכלוסיית רוסיה כמעט פי 17. בגלל שרובם הגדול של המגיעים מחבר העמים אינם יהודים, כל העליה לישראל במסגרת חוק השבות בכלל לא תורמת להגדלת אחוז היהודים בארץ אלא מורידה אותו, כי בקרב העולים אחוז היהודים יותר נמוך מבאוכלוסיית המדינה.
לפני 60 שנה לא יהודים היוו 10 אחוזים מאוכלוסיית ישראל, עכשיו – 25 וחצי אחוזים והמגמה נמשכת. למרות כל גלי העליה שהיו. הנתונים האלה כמובן לא כוללים את ערביי יש”ע, מהגרים לא חוקיים מכל קצות תבל, עובדים זרים.
האם נעשה משהו להפסקת הירידה באחוז היהודים באוכלוסיה? ממש לא, להיפך: מונהגת המדיניות האנטישמית של “אפליה מתקנת”, מתבצע “איחוד משפחות”, מכירים בנישואי תערובת, נמשכת קליטת ה”עולים” הלא יהודים, נותנים אזרחות ל”דור הרביעי” של צאצאי יהודים, תחת לחץ מצד פוליטיקאים, עורכי דין ועיתונאים שמרוויחים מזה מתרבים מקרים של קליטת לא יהודים “מטעמים הומניים”, אין גירוש המוני של המהגרים הלא חוקיים, והזרם שלהם מתגבר בגלל ביטול הצורך בוויזות כניסה מכמה מדינות עניות.
ישנם שני איומים קיומיים על מדינת ישראל: הבטחוני והדמוגרפי. על האיום הבטחוני מדברים כולם, אם כי בשנים האחרונות כתוצאה מהתעמולה השמאלנית מתחילים להתעלם ממנו ולדאוג רק לאיכות החיים ולא לחיים עצמם. אבל את האמת על האיום הדמוגרפי אף אחד לא אומר חוץ מתומכי הטרנספר המעטים שאפילו לא מיוצגים בכנסת. האם הנתונים המוצגים למעלה פורסמו בדפים הראשיים של העיתונים? או לפחות באחרונים? מישהו בכלל מעז לדון עליהם? לא, השמאל וה”מרכז” מאיימים ברוב ערבי אם נספח את יהודה ושומרון, אבל שותקים לגבי הבעיה הדמוגרפית בתוך “הקו הירוק”, לגבי תפקידם ביצירת הבעיה הזאת, לגבי בעיות הבטחון שבלתי אפשרי לפתור במקרה של נסיגות במרכז הארץ. ואנשי הימין המזויף מספרים בהתרגשות שאם מספר הילדים הממוצע לאשה יהודיה עלה על הנתון המקביל בקרב הערבים, אז אין שום בעיה דמוגרפית, הזמן פועל לטובתנו, גידול של מספר היהודים צומח, של הערבים – יורד, העליה ההמונית תציל אותנו, ב-47 היהודים בכל היו מיעוט ושאר שקרים, חצאי אמיתות ומסקנות אופטימיות על בסיס אינדוקציה לא מלאה.
ההשתקה לא תפתור ולא תקטין את הבעיה הדמוגרפית. היא מובילה רק להונאה עצמית, למסקנות שגויות, לחוסר מעש התאבדותי, והרי כמה שיותר נדחה את הטיפול כך פחות ופחות ודאי שנתעורר בזמן, כך הפתרון יהיה יותר כואב ויקר, כך יהיו לו פחות סיכויי הצלחה.
המדינה לא יכולה להיות בו זמנית גם יהודית וגם דמוקרטית לכולם. בלתי אפשרי לשמור גם על הרוב היהודי, גם על גבולות בני הגנה וגם על העקרון שאם מעבירים מישהו ממקום למקום אז רק את היהודים. רק הפסקת ההגירה הלא יהודית לארץ ועידוד ההגירה מהארץ ישאירו לנו סיכוי לשרוד כמדינת היהודים.

בפורום
ברוסית

Хотите прочитать освещение каких-нибудь событий в Израиле? Оставляйте комментарии.

נתוני אמת: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можешь поспорить, написать лучше, поделиться наболевшим, раскрыть другую тему? Записывайся и участвуй!