תפסיקו

אילנה דיין
מאמר שקרי מתחילתו ועד סופו. אנחנו שונאים אתכם, עיתונאים שמאלנים. את כל אחד מכם באופן אישי ואת כולכם ביחד. אין שום אמת בפרסומים שלכם. שום כוונות טובות. אתם משרתים את השקפת העולם הבוגדנית שלכם או את האלה שמשלמים לכם. אתם אשמים בכך שהעם לא מכיר את הסכנה שבוויתורים לאויבים וב”דו קיום” איתם. אתם אשמים בכך שהעם לא שומע על אלטרנטיבה ימנית אמיתית. אתם אשמים בכך שבשלטון נמצאים רק גוונים שונים של השמאל. אתם אשמים בהמשך רצח יהודים, התבוללות, הפצת סטיות, שטיפת מוחות, סתימת פיות. כל רע לכם.
בפורום
Хотите прочитать освещение каких-нибудь событий в Израиле? Оставляйте комментарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можешь поспорить, написать лучше, поделиться наболевшим, раскрыть другую тему? Записывайся и участвуй!